Tháng 4 - 5 hàng năm, tình trạng hạn mặn lại tấn công các tỉnh ĐBSCL. Hạn mặn không chỉ ảnh hưởng tới việc sản xuất nông nghiệp mà còn khiến người nuôi tôm điêu đứng.

VIDEO LIÊN QUAN