Sẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực, đây là khẳng định tại cuộc họp sáng 17/8 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

VIDEO LIÊN QUAN