Những nội dung đáng chú ý: Tạo đòn bẩy để vực dậy sản xuất; Ưu tiên vốn cho dự án giao thông động lực; Đừng để nông dân bỏ ruộng vì giá phân bón; Kênh rạch toàn TP. Hồ Chí Minh 10 năm nữa sẽ hồi sinh; Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine;...

VIDEO LIÊN QUAN