Một bức tranh bị thất lạc từ lâu về Chúa Jesu của danh họa Leonardo da Vinci đã được trưng bày trước báo giới trước khi được đem bán đấu giá vào tháng này.Danh họa thời Phục hưng này được tin là đã vẽ bức “Salvator Mundi” hay còn gọi là “Đấng cứu thế” vào khoảng năm 1500, trước khi vẽ nên tác phẩm để đời “Mona Lisa”.

VIDEO LIÊN QUAN