Có được điều này là nhờ địa phương thực hiện hiệu quả Chương trình Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Từ những thay đổi về cách nuôi trồng, sản xuất của người dân cho đến cơ sở hạ tầng, diện mạo của nhiều huyện miền núi nay đã khởi sắc.

VIDEO LIÊN QUAN