Công nghệ đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống, đặc biệt là khi cuộc chiến chống COVID-19 vẫn còn kéo dài. Trí tuệ nhân tạo A.I, công nghệ chuỗi khối blockchain, internet vạn vật IoT, mạng 5G... Tất cả đều có những bước phát triển và những cái đầu tiên trong năm nay.

VIDEO LIÊN QUAN