176 héc-ta đất từ việc di dời các trụ sở để xây dựng các công trình công cộng ở Hà Nội suốt nhiều năm qua vẫn nằm trên giấy. Nhiều bộ ngành, trường học và bệnh viện không chịu trả lại đất cho thành phố.

VIDEO LIÊN QUAN