Đánh bạc, cá cược tại các xới gà chọi đã trở thành phổ biến và làm mất đi hình ảnh đẹp tại hội Lim.

VIDEO LIÊN QUAN