Việc nở rộ chùa chiền, lễ hội đã gieo mầm cho xung đột nảy sinh từ chính hoạt động tâm linh, thứ trục lợi rất dễ dàng vì đánh thẳng vào tâm lý, đức tin của con người.

VIDEO LIÊN QUAN