Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ra thông điệp quyết tâm dán tem thu giá tự động cho 3,2 triệu xe trên toàn quốc trong năm 2018, thúc đẩy tiến độ triển khai thu giá tự động tại các trạm BOT để sang năm 2019 sẽ thu giá tự động trên cả nước.

VIDEO LIÊN QUAN