Dân số thủ đô Tokyo của Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng và đạt mức cao nhất, là gần 14 triệu người vào năm 2025. Sau khi đạt đỉnh, dân số Tokyo được dự báo sẽ giảm xuống liên tục và đạt mức 11,73 triệu người vào năm 2060 do tình trạng lão hóa dân số.

VIDEO LIÊN QUAN