Việc thi công hệ thống cống chống ngập Chợ Mới Ô Môn, thuộc quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đang gây bức xúc lớn trong nhân dân. Việc đắp đập để thi công đã gây ứ đọng, khiến môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nguồn nước hôi tanh, đen kịt gây xáo trộn cuộc sống người dân.

VIDEO LIÊN QUAN