Ủy ban Châu Âu EC đang phân tích tác động quan hệ của đối tác an ninh với 3 bên giữa Mỹ, Anh và Australia Aukus trong vòng tiếp theo của các cuộc đàm phán thương mại giữa EU và Australia dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

VIDEO LIÊN QUAN