Nghẽn mạng, khó truy cập, rớt mạng... Đó là hàng loạt phản ánh của người dùng internet trong thời gian qua. Sự cố cáp quang biển, người sử dụng tăng đột biến, hạ tầng hạn chế... Doanh nghiệp viễn thông và công nghệ số sẽ giải bài toán này thế nào để đáp ứng nhu cầu học và làm việc trực tuyến theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ?

VIDEO LIÊN QUAN