Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 triển khai công tác kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi trên địa bàn Hà Nội. 100% các điểm thi đã hoàn thành lắp đặt camera giám sát, bố trí khu vực để vật dụng cá nhân các tài liệu và vật dụng bị cấm mang vào phòng thi tại các thùng carton có dán nhãn phòng thi đảm bảo đúng quy định cách phòng thi tối thiểu 25m.

VIDEO LIÊN QUAN