Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng đã họp phiên trù bị tiến hành các công việc quan trọng để chuẩn bị cho các các hoạt động chính thức của Đại hội sẽ diễn ra vào ngày mai.