Tại phiên họp khẩn được triệu tập đêm 21/12, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết, kêu gọi Mỹ rút lại quyết định công nhận Jerusalem là Thủ đô của Israel.

VIDEO LIÊN QUAN