Nhiều đại biểu tỏ ra lo ngại, bất bình trước tình trạng chạy chức, chạy quyền và chạy luân chuyển để rồi chạy chuyển sang tham nhũng.

VIDEO LIÊN QUAN