Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng bước vào ngày làm việc thứ 5 và sẽ tiếp tục làm việc về công tác nhân sự. Trước đó, trong chiều ngày kia và cả ngày hôm qua, các đại biểu đã nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13; ghi Phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13. Các đại biểu đã đánh giá cao sự chuẩn bị nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 cho Đại hội lần này

VIDEO LIÊN QUAN