Nhằm hạn chế tình trạng tập trung đông người, gây khó khăn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, từ hôm nay, TP Đà Nẵng chính thức tái áp dụng phân chia tần suất đi chợ của người dân bằng việc dùng "thẻ vào chợ".

VIDEO LIÊN QUAN