Thành phố Đà Nẵng đồng ý để chủ đầu tư chuyển đổi hàng nghìn khách sạn Condotel thuộc dự án Cocobay thành chung cư

VIDEO LIÊN QUAN