Vốn chỉ là những cuộn dây đồng thô kệch, vô tri vô giác, nhưng qua bàn tay khéo léo của chị Phương, đã thổi hồn vào những thước dây đó để trở thành những tác phẩm đầy tính nghệ thuật. Chị Nguyễn Nhật Minh Phương, là người đầu tiên phát hiện ra nét đẹp tiềm ẩn của những sợi dây đồng. Sau 3 năm tìm tòi và phát triển, chị và đội ngũ nhân viên đã từng bước hoàn thiện và vừa được vinh dự xác lập kỷ lục Việt Nam với những tác phẩm tranh dây đồng.