Quận hạt Los Angeles là điểm nóng nhất về dịch COVID-19 ở bang California, nơi cũng là tâm trấn của dịch Covid 19 tại Mỹ. Sau nhiều tháng áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay và triển khai mạnh chiến dịch tiêm phòng trên diện rộng, tình hình dịch bệnh ở quận hạt này đã được cải thiện rõ rệt. Nhiều lĩnh vực kinh tế được mở cửa trở lại và cuộc sống của người dân đã bình thường hơn.

VIDEO LIÊN QUAN