Giao thông tê liệt, trường học, công sở buộc phải đóng cửa, thực phẩm, nhu yếu phẩm cháy hàng, nguy hiểm rình rập vì tuyết quá dày là những gì họ đang phải chịu đựng.

VIDEO LIÊN QUAN