Để sắm lễ dâng vào đền, thuốc phiện được người bán chia nhỏ thành từng gói khác nhau với giá thấp nhất là 500.000 đồng, nhiều thì vài triệu 1 gói.

VIDEO LIÊN QUAN