Từ 6/12, Cuba sẽ triển khai mạng Internet trên điện thoại di động. Đây là một bước tiến nữa về mặt viễn thông, đẩy mạnh khả năng kết nối cho người dân trên đất nước này.

VIDEO LIÊN QUAN