Hệ thống bệnh viện chất lượng cao từng được xem là niềm tự hào của Ấn Độ. Đây là nơi tập hợp những tinh hoa, y học Ấn Độ và ưu tiên phát triển cho thấy Ấn Độ có nền y học không thua bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Nhưng trong cơn sóng thần đại dịch Covid-19 Ấn Độ lại đang phải chứng kiến những mặt trái của chính sách ưu tiên phát triển các bệnh viện chất lượng cao.

VIDEO LIÊN QUAN