Đại dịch COVID-19 đã khiến nhu cầu đối với mặt hàng khẩu trang tăng vọt tại Mỹ, thúc đẩy nhiều công ty đầu tư vào sản xuất loại sản phẩm này. Thế nhưng giờ đây, nhiều doanh nghiệp lại đang rơi vào tình trạng khó khăn, khi còn tồn kho hàng chục triệu chiếc khẩu trang, mà không thể tìm ra cách tiêu thụ.

VIDEO LIÊN QUAN