"Cổng trời" - một dự án số hóa và định danh chủ sở hữu bằng công nghệ NFT (Non Fungible Token) đã ra đời, đảm bảo tính độc bản của bản kỹ thuật số - tồn tại song song với độc bản ngoài đời thực.

VIDEO LIÊN QUAN