Khoảng 50 công nhân môi trường ở Paris ngày 14/3 đã đình công, yêu cầu chính quyền tăng nhân lực và tiền thưởng sau 2 tháng thực hiện chiến dịch tuyên chiến với chuột.

VIDEO LIÊN QUAN