Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và trung cấp sư phạm có thể quyết định công nhận kết quả học tập tích lũy trong thời gian sinh viên nghỉ do Covid-19.

VIDEO LIÊN QUAN