Thế giới ảo vốn được hình dung là một vũ trụ kỹ thuật số nơi cộng đồng có thể tham gia dưới dạng hình đại diện được cá nhân hóa và sau đó tương tác với hình đại diện của người khác. Nếu như trước đây, những hình đại diện này được tạo ra dưới hình dạng nhân vật hoạt hình thì nay một công ty tại Anh đã cho ra đời một công nghệ có thể tạo ra những hình ảnh đại diện giống hệt như người thật.

VIDEO LIÊN QUAN