Phimmoi.net - một trang phim lậu ở tầm quốc tế đã bị đánh sập và khởi tố hình sự, đánh dấu một mốc quan trọng trong xử lý vi phạm bản quyền ở Việt Nam. Thế nhưng vẫn còn hơn 200 website như vậy đang hoạt động trái phép ở Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt đang sử dụng công nghệ gì để bảo vệ bản quyền của mình trên không gian số?

VIDEO LIÊN QUAN