Các nhà nghiên cứu đã bắt đầu tìm kiếm những cơ hội ứng dụng công nghệ 6G giúp con người di chuyển xuyên không gian, nghe, nhìn, ngửi, cảm nhận xúc giác ở một địa điểm cách xa nơi họ đang đứng. Những khả năng rất giống trong phim rất có thể sẽ trở thành hiện thực với công nghệ 6G.

VIDEO LIÊN QUAN