Từ 5/7, Các trung tâm đăng kiểm phải niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng. Đây là một trong những qui định mới của Bộ Giao thông vận tải.

VIDEO LIÊN QUAN