Trước những thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước do mưa lũ gây ra trong những ngày qua, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn. Với dự báo mưa lũ vẫn còn tiếp diễn tại Bắc Bộ, để chủ động ứng phó, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 415 yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch UBND các tỉnh và các Bộ có liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ chính.

VIDEO LIÊN QUAN