232 dịch vụ công đã được tổ chức để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn.

VIDEO LIÊN QUAN