Một số hàng hóa, dịch vụ như điện thoại di động, camera, nước hoa, mỹ phẩm, dịch vụ kinh doanh game, thẩm mỹ nên được xem xét đánh thuế tiêu thụ đặc biệt. Đây là đề xuất mới của UBND TP.HCM lên Bộ Tài chính, góp ý về đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước.

VIDEO LIÊN QUAN