Đã có tới 1,3 triệu lao động rời các đô thị để về quê chỉ tính riêng trong đợt dịch thứ 4 từ tháng 7 tới nay. Chính những lao động về quê hương cũng biết được khó khăn mà mình sẽ phải đối mặt bởi ở nông thôn, miền núi thì tìm việc làm khó hơn rất nhiều so với ở thành thị. Song giữa việc thất nghiệp mà phải xa quê và thất nghiệp nhưng được ở gần người thân thì họ vẫn chọn con đường trở về.

VIDEO LIÊN QUAN