Phòng xét nghiệm container an toàn sinh học cấp độ 2 là sản phẩm được thiết kế và thi công bởi nhóm nghiên cứu của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, đã hoàn thành 05 container áp lực âm xét nghiệm lưu động. Ngay lập tức đã điều động 02 container tăng cường cho tỉnh Phú Yên và TP Hồ Chí Minh, các container này được trang bị hệ thống RT-LAMP.

VIDEO LIÊN QUAN