Những nội dung đáng chú ý trong nước và quốc tế: Ý kiến xung quanh việc ghi danh Đại học và siết chặt đầu ra; Nghịch lý nơi thừa, nơi thiếu nhà tái định cư tại TP.HCM; Người dân Thái Lan "đổ xô" đến chợ việc làm tìm việc;...