Những nội dung đáng chú ý: TP. Hồ Chí Minh thay đổi cấp phát túi thuốc cho F0; Phụ huynh sốt sắng tìm lớp học thêm cho con; Hội nghị Văn hóa toàn quốc; Bình Dương: Bắt giữ đối tượng làm tiền giả; Cảnh sát ngăn chặn vụ cướp ngân hàng tại Kenya.

VIDEO LIÊN QUAN