Những nội dung đáng chú ý: Ý kiến phụ huynh về việc cho trẻ mầm non đến trường từ tháng 2; Phát hiện gen làm tăng gấp đôi nguy cơ COVID-19 trở nặng; Câu chuyện quốc tế: Trung Quốc trước áp lực dập dịch kịp Xuân vận và Olympic;...

VIDEO LIÊN QUAN