Những nội dung đáng chú ý: Ấn Độ trước sức ép từ làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai; Nghịch lý người lao động thất nghiệp nhưng ít chọn học nghề; Vọoc mông trắng 'sống chung' với mìn và bụi đá;...

VIDEO LIÊN QUAN