Trên 60% số hộ gia đình có cửa hàng số, 100% trường học hoạt động trên các nền tảng số, 100% các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, tham gia cửa khẩu số... Đây là kết quả sau 1 năm tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh chuyển đổi số ở tất cả các lĩnh vực.

VIDEO LIÊN QUAN