Trong số rất nhiều chuyến bay khởi hành ngày hôm nay, có một chuyến bay rất đặc biệt. "Chắp cánh yêu thương" - Chuyến bay miễn phí, hỗ trợ hàng trăm sinh viên và công nhân nghèo về quê đón Tết.

VIDEO LIÊN QUAN