Cuộc đua vào Nhà Trắng giữa 2 ứng cử viên – bà Hillary Clinton, Đảng Dân chủ, và ông Donald Trump, Đảng Cộng hòa – đến nay tác động không nhiều đến tâm lý thị trường nhưng điều này có thể thay đổi sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa 2 ứng cử viên