Vui vì phương tiện của mình có chỗ để hợp lý nhưng nếu bắt buộc xây 3 tầng hầm thì chi phí xây dựng bị đẩy cao, giá nhà cũng vì thế mà bị đẩy thêm 1-2 giá. Khi đó, không ai khác chính người mua nhà sẽ phải trả phần chi phí đội lên này trong giá mua căn hộ của mình, vậy họ có còn “vui”?

VIDEO LIÊN QUAN