Tiếp tục tập trung cao độ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời đảm bảo các hoạt động của Quốc hội liên tục hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.