Chiều 20/7, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV với tỷ lệ 95,19% (475/475 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 499 đại biểu). Sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ đã tuyên thệ nhậm chức.

VIDEO LIÊN QUAN